Välkommen till firewire.se


Firewire är ett seriellt gränssnitt

På denna sida ska jag försöka beskriva begreppet firewire.

Firewire - heter också IEEE1394
Firewire är ett seriellt gränssnitt för att ansluta:
- såväl yttre som inre enheter till en dator.
- audio- och videoutrustning till med varandra och/eller dator.

Både data och matningsspänning? kan skickas i en firewire-kabel. Firewirekabeln finns med 4-poliga (utan strömförsörjning) eller 6-poliga anslutningsdon?. Firewire är mycket likt seriell SCSI men med bättre prestanda, f.n. (teoretiskt) 400 Mbps och 63 samtidiga enheter. Trots en lägre överföringshastighet på pappret är Firewire i verkligheten snabbare än USB 2.0. Den senaste FireWire-specifikationen kallas FW800? och har en teoretisk överföringshastighet på 800 Mbps. Gränsnittet som numera är en amerikansk standard med namnet IEEE 1394 är utvecklat av Apple Computer som också äger det ursprungliga namnet Firewire. Av licensrättghetsskäl kallar därför Sony sitt firewiregränssnitt för i.Link.
Källa: http://susning.nu/Firewire

FireWire, också kallad i.Link
FireWire, också kallad i.Link (av Sony) och IEEE 1394, är en seriell högkommunikationskoppling som används till och från datorutrustning, till exempel överföring av information från digitala videokameror. Är ett alternativ till USB. Liksom USB kan FireWire strömförsörja inkopplade enheter.

Det finns två olika standarder av FireWire, FireWire 400 och FireWire 800. FireWire 400 hanterar upp till 400 MBit/s och FireWire 800 upp till 800 MBit/s. Även om FireWire 400 i teorin är långsammare än USB2.0 (480 MBit/s) är den oftast i praktiken snabbare eftersom FireWire fungerar direkt mellan två enheter och inte måste kontrolleras av en central (dator).
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Firewire

FireWire
En typ av seriell kommunikation, ett alternativ till USB. Ursprungligen framtagen av Apple år 1986. Data kan överföras med över 800 Mbit/s. FireWire kan också i likhet med USB strömförsörja anslutna enheter. FireWire innehåller också färre styrdata än USB så den faktiska överföringshastigheten blir högre vid FireWire 400 Mbit/s än vid USB 2.0 som nominellt överför med 480 Mbit/s.

FireWire kan bli en ersättning till SCSI, dels därför att antalet trådar i kablarna är betydligt färre, endast tre och dels kan upp till 63 enheter anslutas i serie. Den vanligaste användningen av FireWire idag är för överföring av video mellan t.ex. kamera och dator.

FireWire är standardiserat enligt IEEE 1394 (ursprungligen från 1995 men 1394a kom år 2000 och nu gäller 1394b) men varumärket FireWire ägs av Apple och därför finns det andra namn på gränssnittet, som iLink och Lynx. Apple har dock gått med på att låta andra använda namnet och därför blir det nu mera spritt.
Källa: http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=570

Nytt på firewire.se

  
Copyright © 2008 - 2011 firewire.se Alla rättigheter förbehålles.